ליווי עסקי ופיננסי

 

FacebookTwitter


עסקים קטנים

דף הבית >> עסקים קטנים
 רבות דובר ונכתב על הבעיה הכפולה של מנהלי עסקים קטנים במשק, שמצד אחד עומדים מול אתגרים ניהוליים, מימוניים ומסחריים קשים יותר מאשר אלו של עסקים גדולים יותר, ומאידך הכלים הניהוליים והאסטרטגיים שעומדים לרשותם הם צנועים יותר.
 
חברת שמעד אור-לן פיתחה מטודת עבודה המביאה לזירת העסקים הקטנים את הנסיון, הידע והכלים בהם היא משתמשת בעבודה עם עסקים בינוניים וגדולים.
שמעד , מציעה לעסקים הקטנים  ליווי ופתרונות מקצועיים במגוון תחומי הפעילות העסקית המותאם לתקציביהם של עסקים קטנים. בין תחומי ההתמחות השונים:
 
 


התאמת הלוואות ומסגרות אשראי לצרכי העסק

בחינה מחדש של דרך מימון בית העסק, והתאמתו לצרכי המימון וליכולת ההחזר. עבודה מול הבנק המטפל או פנייה לבנקים חדשים על מנת להתאים  את סל האשראי לצרכים המשתנים והקבועים של בית העסק, ובכלל זה כתיבת בקשת אשראי מפורטת המספקת לבנק ניתוח כלכלי של העסק, מציגה את נקודות החוזקה  שלו  ומפרטת את צרכיו.
 

עבודה מול הבנקים ומול קרנות ממשלתיות

ליווי מול הבנקים איתם עובד בית העסק וניהול תחזוקת הקשר עם הבנק לפי צורת העבודה ונהלי העבודה שמתאימים למערכת הבנקאית, ובכלל  כך הצגת ניתוח כלכלי של העסק, נקודות החוזקה שלו, צרכיו הבנקאיים ותכניותיו לעתיד, עריכת  ניירות עבודה מתאימים, הגשת פירוט נכון של בקשות האשראי ושל צרכי העסק, והטמעת  נהלי עבודה  שימנעו חיכוכים מיותרים עם הבנק וימצבו אותו כלקוח מהסוג שהבנקים שמחים לשתף עימו פעולה.
איתור מקורות מימון חלופיים, בדמות קרנות רלוונטיות, תוכניות ממשלתיות ופרוייקטים מתאימים. ניהול הפנייה אליהן והעבודה מול המערכת הבירוקרטית, כולל הכנת תוכניות העבודה הנדרשות,
 
 
שרותי חשבות 

כולל חשבות השכר, שירותי חשבות וניהול כספים בבית העסק לעסקים בינוניים וקטנים, הנפקת הדוחות הכספיים התקופתיים, דוחות כספיים ניהוליים ודוחות למדען הראשי, הפקת תלושי משכורת וניהול עלויות עובדים, הכוונה בסוגיות של יחסי עבודה ושכר ובנושאי רכישה והחכרה של ציוד ורכבים.
 

הקמת מוטת הניהול ומבנה השליטה בחברה

סיוע בזיהוי הצרכים הניהוליים להתמודדות עם צמיחה בפעילות העסק וגדילת המורכבות הניהולית שבו, על מנת להתאים את  צורת הניהול השוטף להתמודדות עם דרישות הניהול היום-יומיות. בתוך כך נכללים תכנון תחומי האחריות, סיוע באיתור ומיון בעלי תפקידים מתאימים, והטמעת המבנה הארגוני החדש.
 

תכנון תזרים מזומנים 

תכנון מסודר של תזרים המזומנים  בהתאם להכנסות ולמקורות צפויים. ניתוח הכנסות החברה, התאמת הרכש, ההוצאות, והתשלומים הקבועים לתקבולים הצפויים.  בניית  תקציב עבודה מסודר יכולה להבטיח ניהול נכון של תזרים המזומנים שיאפשר ניהול שוטף של העסק ברווחה יחסית. 
 

תקציבי עבודה מסודרים

בחינה שוטפת של הפעילות העסקית והתאמתה לתוכנית העבודה תוך בדיקה שוטפת של רווחיות בית העסק, תוך התחשבות בתזרים המזומנים החזוי, בשינויים הצפויים ובצרכי ההשקעה וההוצאה.
 

בחינת אסטרטגיה והגדרת יעדים לצמיחה והגדלת הרווחיות

שמעד אור-לן מסייעת בעיצוב החזון והאסטרטגיה העסקית, ובקביעת יעדים להגשמתה. לצורך כך מסייעת שמעד אור-לן בבחינת אפשרויות הצמיחה, רכישת יתרונות תחרותיים, אימוץ אסטרטגיות המקובלות בענף וההזדמנויות העסקיות הסובבות את  בית העסק 
 
 
ניהול המלאי  

סיוע בקיום בחינה שוטפת  של צרכי המלאי , איזון הצורך בגמישות מול עלויות מימון ואחזקת המלאי, בחינה של יחסי הספקים ביחס למקובל בשוק, הגדרת מדיניות מלאי ורכש המתאימה לצרכים ליכולות תוך בניית תוכנית עבודה להתאמת המצב הקיים למצב הרצוי במידת הצורך.
 
 
תמחור שוטף של סל המוצרים והשירותים  

בהתבסס על הדוחות הניהוליים  שמעמידה שמעד אור-לן לרשות העסק, ניתן לבחון רווחיות בחתכים שונים, ולבחון את תמחור סל המוצרים והשירותים תוך  בחינת עלויות, מרווחים וכו'  באופן שיבטיח את מיצוי הפוטנציאל העסקי עבור כל מוצר או שירות. 


 

במהלך העבודה המשותפת עם הלקוחות משתלב הצוות של שמעד בתוך המערכת האורגנית של העסק, ומתפקד כאחד מאיבריו. אנו שוקדים על יחסים ארוכי טווח, הנמתחים בדרך כלל על פני שנים, ומכילים הן פרוייקטים גדולים ומשמעותיים בחיי העסק והן תקופות של רגיעה וניהול שוטף בהיקפים משתנים של מעורבות. כך נוצרת מערכת של שיתוף פעולה ושל עבודה משותפת, המאפשרת עבודה מתוך נקודת המבט הארגונית ומראיית האינטרסים הארגוניים של הלקוח כקו המנחה. במהלך תקופת שיתוף הפעולה והליווי, מאפשרת שמעד אור-לן ללקוחותיה לבחור מבין השירותים הבאים:

 

 

שרותי ניהול כספים (CFO)

חשיבותו של ניהול כספים מקצועי לעסק לא תסולא בפז. ניהול כספים מוצלח יכול לגדר סיכונים, לאפשר ניצול הזדמנויות בריא, להזרים לעסק חמצן חיוני בעתות מצוקה ולספק משאבים כספיים בעתות שגשוג והתרחבות. הצוות המקצועי של שמעד מסוגל לספק את שירותי ניהול הכספים כתחליף מלא או כגורם מכוון ומסייע למחלקת ניהול הכספים בעסק ול-CFO. כך מנהליה של שמעד יכולים לבצע את הבדיקות הכלכליות, ניהול תזרים המזומנים, הערכות לסיכונים הכלכליים העומדים בפני העסק והקמת כלים להתמודדות עם תנודות מט"ח, ריבית ומחירי חמ"ג ושירותים.

 

בנייה וכתיבה של תוכניות עסקיות

בנייה של תוכניות עבודה שנתיות ורב שנתיות המאפשרות יישום מסודר ומובנה. סיוע של צוות שמעד בגיבוש הרעיונות העסקיים של החברה לידיי תכנית פעולה מסודרת - תוך בחינתם וכימותם - ויצירת מסמך עסקי שניתן ליישום ולהצגה; או סיוע בעצם הגייתה של תכנית עסקית, תוך בחינת העסק וסביבתו, זיהוי הזדמנויות ומכשולים עסקיים, ואיתור דרכי הפעולה שעשויות להביא את החברה לצמיחה וליציבות.

 

הסדרת מקורות אשראי בנקאיים/חוץ בנקאיים (לרבות קרנות מדינתיות וערבות מדינה)

ליווי מול הבנקים איתם עובד הלקוח או יצירת מגע עם בנקים חדשים, תוך ניהול הקשרים מול המערכת הבנקאית ומו"מ לקווי אשראי חדשים. איתור מקורות מימון חלופיים, בדמות קרנות רלוונטיות, תוכניות ממשלתיות ופרוייקטים מתאימים. ניהול הפנייה אליהן והעבודה מול המערכת הבירוקרטית, כולל הכנת תוכניות העבודה הנדרשות.

 

סיוע וליווי בגיוסי הון פרטיים וציבוריים

כולל ההכנות להנפקה בארץ ובחו"ל, בניית ותכנון מבנה ההנפקה, איתור משקיעים פרטיים ומוסדיים, ניהול המו"מ מול חתמים, משקיעים פיננסיים ואסטרטגים.

 

ליווי וניהול מו"מ למיזוגים ורכישות ובחינת כדאיות

ניהול רכישות אסטרטגיות ובכלל זה בחינת כדאיות כלכלית של המהלך, איתור ובחינת ההזדמנות, עריכת הבדיקות המשפטיות והכלכליות וניהול העיסקה (לרבות המו"מ); הכנסת שותפים אסטרטגיים או רוכשים לחברה, לרבות הכנה לאקזיט ומכירת החברה, ובכלל זה סיוע באיתור רוכשים, יצירת מגע עם בנקאי השקעות וניהול העבודה השוטפת מולם, ניהול משאים ומתנים מול רוכשים פרטיים, וכיו"ב.

 

שרותי חשבות והנהלת חשבונות

כולל חשבות השכר, כל שירותי הנהלת החשבונות, שירותי חשבות וניהול כספים בבית העסק לעסקים בינוניים וקטנים, הנפקת הדוחות הכספיים התקופתיים, דוחות כספיים ניהוליים ודוחות למדען הראשי, הפקת תלושי משכורת וניהול עלויות עובדים, הכוונה בסוגיות של יחסי עבודה ושכר ובנושאי רכישה והחכרה של ציוד ורכבים.

 

ייעוץ ותכנון מס

סיוע לעסקים קטנים בפתיחת תיק במס הכנסה ובמע"מ, ריכוז הדיווחים השנתיים לרשויות המס (מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי), הפקת הדוחות השנתיים כגון הצהרות ההון והדוחות הכספיים, וייצוג מול מס הכנסה ומע"מ, כמו גם ייעוץ והכוונה בתכנון המס.

 


 
בן גוריון 22, בניין דרומי, שער העיר הרצליה |  מייל: desk@shamad-orlan.co.il

09-7794974
לייבסיטי - בניית אתרים